logo Jadranexpres - pravidelná autobusová doprava do Chorvatska

Pojištění STORNA dopravy a léčebných výloh.

Colonnade pojišťovna, ERV Evropská pojišťovna

Pojištění STORNA dopravy

Pojištění se vztahuje na případy, kdy musíte nezbytně a nevyhnutelně zrušit nebo zkrátit Vaši cestu z následujících důvodů:

1. Vaše nemoc, úraz nebo smrt
2. úraz, nemoc nebo smrt rodinného příslušníka, obchodního partnera nebo osoby, se kterou jste si cestu rezervoval(a), nebo rodinného příslušníka nebo přítele žijícího v zahraničí, u kterého jste měl být ubytován
3. pokud jste byl(a) předvolán(a) k soudu jako svědek (nikoli jako znalec) nebo jste byl(a) umístěn(a) do povinné karantény
4. nehoda dopravního prostředku, se kterým jste plánoval(a) cestovat, která se stala během 7 dní před plánovaným odjezdem a v důsledku které je dopravní prostředek nepojízdný (toto ustanovení se vztahuje na osoby, které na cestě na dovolenou sami řídí)
5. Pokud dostanete výpověď ze zaměstnání z důvodu nadbytečnosti a jste oprávněn(a) pobírat dávky v nezaměstnanosti podle příslušných právních předpisů a pokud v okamžiku rezervace Vaší cesty jste neměl(a) důvod se domnívat, že budete považován(a) za nadbytečného(ou)
6. pokud policie nebo pojišťovna, se kterou máte uzavřeno pojištění domácnosti vyžadují, abyste setrval(a) v místě svého bydliště poté, co v místě Vašeho bydliště došlo k požáru, loupeži, krádeži nebo Vaše bydliště postihla povodeň v období 48 hodin před datem Vašeho plánovaného odjezdu
7. zvláštní náklady vynaložené na Váš návrat do České republiky z důvodu smrti, vážného úrazu nebo vážné nemoci rodinného příslušníka nebo obchodního partnera v České republice.

Podmínky a cena pojištění STORNA

cena pojistného: od 2.5% z ceny dopravy

u obousměrné dopravy v ceně 2.500Kč je pojistné od 63Kč
 

spoluúčast: obvykle 20% z ceny dopravy

v případě pojistné události je u obousměrné dopravy v ceně 2.500Kč spoluúčast 500Kč a pojišťovna vyplatí 2.000Kč
 

pojistitel:

pojišťovna Colonnade, tel: +420 234 108 311

ERV Evropská pojišťovna, tel: +420 221 860 860

společnost JADRANEXPRES není zprostředkovatelem pojištění, veškeré dotazy ohledně pojištění proto směřujte na zákaznickou linku vybrané pojišťovny.

Buďte bez starostí - sjednejte si pojištění STORNA dopravy online.

Po kliknutí budete přesměrováni na stránky pojišťovny Colonnade.
Po kliknutí budete přesměrováni na stránky ERV Evropské pojišťovny.