logo Jadranexpres - pravidelná autobusová doprava do Chorvatska

Koronavirus | COVID-19 a dovolená v Chorvatsku 2020

Koronavirus | COVID-19

Informace k aktuálně probíhající epidemii koronaviru.

Pro všechny vyhlášené termíny přijímáme objednávky.

Vláda schválila, že češi se nemusí od 15.června prokazovat testy na COVID-19 při návratu z Chorvatska.


28.6.2020: Zpráva z cesty našich autobusů do Chorvatska o víkendu 26.6.-28.6.2020

Směrem do Chorvatska projely všechny naše autobusy bez problémů. Největší překážka v cestě byla jako obvykle dálnice D1, stav oprav je letos opravdu tragický.
Omlouváme se všem Moravákům za lehce pozdní příjezdy do Brna a Břeclavi, bohužel ryhleji to po D1 opravdu nešlo.
Na Maďarsko-chorvatských hranicích byl klid. Díky pečlivé přípravě a vybrání potřebných dokumentů od cestujících před cestou, proběhla kontrola celkem rychle.
V Zadaru byly autobusy po 4. hodině v sobotu ráno a na poslední zastávce v Gradacu zaparkoval jižní autobus kolem 8:30.
Cesta zpět do ČR v sobotu večer byla úplně pohodová, zadarský autobus ustanovil nový časový rekord, když ukončil jízdu v Praze v neděli v 9:03 :).
Ve zprávách bylo, že některé autobusy stály na hranicích až 9 hodin. My jsme to zvládli bez problémů a v rekordním čase.

21.6.2020: Zpráva z cesty našich autobusů do Chorvatska o víkendu 19.6.-21.6.2020

Tento víkend proběhla naše první letošní jízda do Chorvatska. Nebýt koronaviru, tento termín by již jely 4 autobusy, takto jsme byli rádi za jeden plný.
Příští víkend to ale již vypadá velice dobře, určitě budeme přidávat další autobusy.
Na hranicích do Chorvatska bylo zdržení cca. hodinu, celníci měli problém se čtečkou dokladů, která nenačítala občanské průkazy a ty museli zapisovat ručně. Pasy načítali rychle a bez problémů.
Doporučíme cestujícím pro další jízdy, pokud mají tu možnost, aby si vzali raději pasy.
Chorvatsko je hrozivě liduprázdné, na silnicích není skoro žádný provoz, je to velmi dobré pro naši cestu, ale je to smutný pohled.
Z první jízdy máme dobrý pocit, měli jsme trochu strach, ale nepodcenili jsme přípravy a vyplatilo se to.

Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU a zřídilo web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země.

Cestovní pojištění od Kooperativy kryje od 15.6.2020 i pojistné události související s onemocněním COVID-19

Ministerstvo zahraničních věcí ČR sleduje rizikovost nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v Evropě a připravilo rozdělení rizikovosti jednotlivých států podle barev – tzv. „Semafor“. Pro méně rizikové, zeleně a oranžově označené země, tak budou z rozhodnutí MZV od 15. června 2020 platit volnější pravidla, kdy turisté nebudou muset při návratu z těchto zemí absolvovat test na nemoc COVID-19 ani karanténu. Kooperativa bude po tomto datu v zeleně a oranžově označených zemích hradit z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19.
Věříme, že pojistné události související s COVID-19 budou krýt i ostatní pojišťovny, informujte se u své oblíbené pojišťovny zda to mají také tak. Důrazně doporučujeme klientům, aby letos rozhodně neodjížděli do zahraničí bez pojištění léčebných výloh.
Pokud by z důvodu epidemie koronaviru bylo znovu zakázáno autobusy vypravovat,
budeme vracet celou zaplacenou částku.
Žádné stornopoplatky nebudeme účtovat.

3.6.2020: Aktuální dobrá zpráva od Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Po projednání našeho dotazu, zda se na autobusovou dopravu v současné chvíli vztahují určitá omezení nám bylo sděleno, že po projednání s hygieniky a i vzhledem k doporučením přijatým na úrovni Evropské unie MZ ČR nevidí potřebu jakkoliv omezovat konání autobusových zájezdů a ani se nedomnívá, že jejich konání je v současnosti jakkoliv omezeno.

1.6.2020: Od 15.června do Chorvatska a zpět bez testů. Zelenou při cestování dostaly sousední země, Řecko i Chorvatsko

Češi se nebudou muset od 15.června prokazovat testy na COVID-19 při návratu z Chorvatska a dalších sousedních zemí.
Vláda schválila systém označující bezpečné země, do těch byly zařazeny sousední země včetně Polska, stejně tak turistické destinace Řecko či Chorvatsko.
reportáž na serveru iRozhlas

29.5.2020: Informace z dnešní videokonference Asociace českých cestovních kanceláří a agentur se zástupci MZV ČR.

V pondělí 1.6.2020 bude jednat vláda o uvolnění restrikcí pro většinu zemí EU a EHS. Pokud vláda navrhovanou dohodu schválí, bude možné cestovat po většině zemí EU a EHS bez nutnosti testu či karantény po návratu zpět do ČR. Na seznamu „červených“ zemí by však prozatím mělo stále zůstat Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Belgie a Malta – po návratu z těchto zemí zpět do ČR by byl stále vyžadován test. V případě schválení vládou vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 8.6. volný pohyb osob s platností od 15.6. pro uvedené státy EU a EHS.

28.5.2020: aktuální informace z Chorvatské centrály (HTZ) ohledně otevření hranic Chorvatska:

Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU a zřídilo web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země.
Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska pro 10 členských států EU. Toto rozhodnutí určuje členské státy Evropské unie (Českou republiku, Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Německo a Slovensko), jejichž státní příslušníci nebudou muset při vstupu do Chorvatské republiky, prokazovat důvod jejich vstupu (obchodní, ekonomický, turistický atd.), ale budou moci vstoupit za stejných podmínek jako před vypuknutím COVID-19, i nadále s epidemiologickou kontrolou a s povinností dodržovat obecná a zvláštní doporučení Ústavu veřejného zdraví.
Aby omezili dopravní kolony na hraničních přechodech a zkrátili čekací dobu na překročení státní hranice, která bude oproti minulých letech prodloužena, vzhledem ke shromažďování dalších údajů, doporučují zahraničním občanům, kteří mají v úmyslu pobývat v Chorvatsku, předložit své údaje prostřednictvím entercroatia.mup.hr. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatska zřídily webovou stránku https://entercroatia.mup.hr/, aby zvýšily účinnost překračování hranice Chorvatské republiky a seznámily své hosty a návštěvníky s epidemiologickými opatřeními platnými v Chorvatsku.
Když občané těchto členských států vstoupí do Chorvatské republiky, bude jejich vstup zaznamenán spolu se shromážděním dalších údajů (místo určení, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) z důvodu možné potřeby kontaktu z epidemiologických důvodů.
Zároveň všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.
V současné době má web k dispozici formulář v chorvatštině a angličtině. Během několika příštích dnů bude k dispozici v mnoha dalších jazycích a cestující obdrží pokyny ve svých vlastních jazycích (např. v češtině, slovenštině, němčině atd.). Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou potřebovat další zadržení na hraničním přechodu, aby poskytli potřebné údaje, protože pohraniční policie bude mít tato data v systému.
Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu.
Doporučujeme Vám poslech následujícího pořadu na ČRO:
15.5.2020 Speciál Českého rozhlasu o cestování - Jaké jsou vyhlídky na letošní letní dovolenou?
Chorvatský Ústav veřejného zdraví
Denní statistiky a informace o koronaviru v Chorvatsku